privacybeleid

Gegevensverwerking & privacybeleid & opslag & gebruik cookies

Eigendom: ventu.nl en ventu.online zijn beschermde merknamen van PropertyNL BV.

PropertyNL BV is gevestigd te Utrecht.
Bezoekadres: World Trade Center , Stadsplateau 4, Utrecht. 

Ventu hanteert een strikt privacybeleid. Wij nemen privacy uiterst serieus en gaan zorgvuldig om met je gegevens. Deze worden beschermd volgens de wet bescherming persoonsgegevens. Het volledige databestand van onze prospects, klanten en partners is aangemeld bij het college bescherming persoonsgegevens onder het meldingsnummer: m1463759.

Doel: Ventu heeft tot doel alle aanbod commercieel vastgoed in Nederland transparant te maken.

Gebruik gegevens
De verzamelde gegevens zullen gebruikt worden om onze prospects, klanten en partners te benaderen en kunnen tevens ingezet worden t.b.v. de volgende doeleinden:
- research op het gebied van commercieel vastgoed
- marktonderzoek
- informatie over onze producten en diensten
- productontwikkeling
- opslag gegevens

De verzamelde gegevens worden opgeslagen in een eigen relatiebeheersysteem. Dit systeem is streng beveiligd. De gegevens zullen op geen enkele manier beschikbaar worden gesteld aan derden. Ze zullen niet worden uitgeleend, verhuurd of verkocht, noch op een andere manier openbaar worden gemaakt.

Op de site wordt gebruik gemaakt van cookies. Cookies bestaan uit een standaard internettechnologie die het voor Ventu.com mogelijk maakt om bepaalde login informatie op te slaan en te ontsluiten op het systeem van de gebruiker. Cookies kunnen niet worden gebruikt om personen te identificeren, maar slechts machines. Elke bezoeker kan zijn/haar computer zo instellen dat er geen cookies worden geaccepteerd.

Melden:

Het melden van aanbod en transacties commercieel vastgoed in Nederland verloopt via de PropertyNL Servicemodule of via gespecialiseerde dienstverleners in content management systemen. Je vindt deze in de servicemodule.

Via de ServiceModule van PropertyNL kunt je aanbod van commercieel vastgoed onder de aandacht van de vastgoedprofessionals en gebruikers brengen. De objecten die je aanmeldt worden geplaatst op ventu.nl, op gelieerde ventu-websites en op de sites van de aangesloten makelaars.  

De via de PropertyNL ServiceModule geleverde transacties vanaf 2016 zonder ondergrens in metrage, worden gecontroleerd en na goedkeuring opgenomen in de PropertyNL Database. Deze database vormt de basis voor permanente, maandelijkse en jaarlijkse onderzoeken van PropertyNL digitaal en in print, naar stad en regio, naar gebruikssoort of naar partij (ranking).

Voor opname in de PropertyNL Database moeten de transactiedata aan de volgende voorwaarden voldoen: adres, metrage, gebruikssoort, prijs, naam huurder/ koper (of een gespecificeerde bedrijfssoort c.q. branche omschrijving) en betrokken vastgoedadviseur. PropertyNL Research behoudt zich het recht voor om aangeboden en/of ingevoerde content te controleren, aan te vullen en indien de content niet voldoet aan de voorwaarden te bewerken. PropertyNL kan als is gebleken dat de aangeleverde gegevens onjuist of onvolledig zijn, zonder voorafgaande aankondiging de informatie aanpassen, weigeren en/of verwijderen.

Voor zover de prijs niet gemeld mag worden, beschikt PropertyNL Research over een globale waardescan waarbij transacties voorzien kunnen worden van een Property Indication Price PIP. Dit wordt apart vermeld, zodat gebruikers duidelijk is dat deze informatie niet van de melder afkomstig is.

Gegevens wijzigen

In de e-mail nieuwsbrief en andere mailings staat een link waarmee je jezelf kunt afmelden voor de e-mail communicatie vanuit Ventu. Ook kun jr via ‘profiel wijzigen’ jouw
persoonsgegevens aanpassen. Je hebt te allen tijde het recht op inzicht in je gegevens. Op verzoek zal Ventu je uit haar bestand halen. Dit kun je doen door contact met ons op te nemen.

Contact

Heb je vragen of opmerkingen over dit privacybeleid? Neem dan contact met ons op via onderstaande gegevens:
Ventu
Stadsplateau 4
3521 AZ Utrecht
Tel: +31 (0)88 776 73 78
info@Ventu.com

Wijzigen van dit privacybeleid 

Ventu houdt zich het recht voor dit privacybeleid aan te passen. De wijzigingen zullen we op deze pagina doorvoeren. Deze pagina is voor het laatst aangepast in juli 2018.